Fadderavtal

Under ROM 2018/2019 såddes fröet till vad som sedermera blev fadderavtalet.
Fadderavtalet skapades i nära samarbete med RTS och sjösattes hösten 2018.

Tanken med fadderavtalet är att fånga upp de bröder som faller för åldersstrecket där det inte finns någon OT-klubb samt där det dröjer länge innan fler bröder blir OT-mogna.

Feedbacken från såväl RT-klubbar som blivande OT-bröder var väldigt positiv och många ville
få till avtalen. Ett antal fadderavtal är redan tecknade och förhoppningen är att vi tillsammans kan få till många fler.

Här kan du ladda ned mallen för fadderavtalet i Word eller PDF.