Huvudstyrelsen

OTS leds av en styrelse som består av riksordförande (RO), vice riksordförande (VRO), rikskassör (RK), rikssekreterare (RS) samt internationell kontaktman (IRO) samt eventuellt övriga ledamöter som årsmötet beslutar. Riksordförande och övriga ledamöter tillträder sina befattningar direkt efter utförda val. Styrelsen kan även utse andra personer att verka för OTS.

Huvudstyrelsen 2023/2024

RO – Isak Stjärnlöf

VRO – Karl Andersson

RS – Anders Skoghage

RK – Joachim Nilsson

IRO – Magnus Ericsson

NRO/PRO – Erik Kahlin

TWM – Martin Nordin

Tidigare års Huvudstyrelser hittar du på https://se.41er.world/sv/