Huvudstyrelsen

OTS leds av en styrelse som består av riksordförande (RO), vice riksordförande (VRO), rikskassör (RK), rikssekreterare (RS) samt internationell kontaktman (IRO) samt eventuellt övriga ledamöter som årsmötet beslutar. Riksordförande och övriga ledamöter tillträder sina befattningar direkt efter utförda val. Styrelsen kan även utse andra personer att verka för OTS.

Huvudstyrelsen 2020/2021

RO – Oskar Lürén

VRO – Patrik Lindgren

RS – Tommy Jacobsson

RK – Leif Hansson

IRO – Lars Schölander

NRO Syd – Andreas Lagestig

NRO Mitt – Dan Björnerfjürdür

NRO Norr – Hendrik Hjärtberg

TWM – Magnus Elg

Tidigare års Huvudstyrelser hittar du på https://se.41er.world/sv/