Huvudstyrelsen

OTS leds av en styrelse som består av riksordförande (RO), vice riksordförande (VRO), rikskassör (RK), rikssekreterare (RS) samt internationell kontaktman (IRO) samt eventuellt övriga ledamöter som årsmötet beslutar. Riksordförande och övriga ledamöter tillträder sina befattningar direkt efter utförda val. Styrelsen kan även utse andra personer att verka för OTS.

Huvudstyrelsen 2022/2023

RO – Dan Björnerfjord

VRO – Isak Stjärnlöf

RS – Anders Skoghage

RK – Leif Hansson

IRO – Christer Olofsson

NRO/PRO – David Berglind

TWM – Magnus Elg

Tidigare års Huvudstyrelser hittar du på https://se.41er.world/sv/