Välkomna till den nya oldtablers.org

Som du märker har den gamla webben gått i graven och du ser just nu den nya framsidan för Old Tablers Sweden! Här kommer nyheter och meddelanden om OTS komma, men mest som blänkare och att fullständig information finns i vår online matrikel, se.club41tabler.world.