Valberedningens förslag inför Riksmötet 2020

Givetvis, utan pardon och inom sfären av alternativ sanning, är det inte många kandidater
som slår FRO och FFROs fullkomlighet och ödmjukhet. Detta till trots är vi väldigt stolta
att kunna presentera en formidabel, potentiell, laguppställning för nästkommande
verksamhetsår.

2020 blev ett speciellt år på många sätt och i slutänden hoppas vi att världen, klimatet och OTS kommer bli flertalet lärdomar rikare. OTS har blivit en kraft att räkna med och det har vi i valberedningen märkt i form att ett väldigt stort intresse för att bli en del av Presidiet eller Huvudstyrelsen. Corona har gjort att kandidatlistan blivit något kortare än vad den var initialt, men lika naggande god.

Vi tackar samtliga som har engagerat sig i att prata med oss i Valberedningen; om hur fantastiska vi var när vi var ordföranden och deras lättnad att vi inte innehar posterna längre. Det har varit kul pratstunder och lite tjat från vår sida har tagit oss hit. Med ett sådant intresse för OT kommer vi att fortsatt växa till något helt fantastiskt.

Logga in på 41.World för att ta del av förslaget.

Keep on Tabling to Eternity

Valberedningen 2019/2020


Kristoffer Nordenstaaf, FRO, & Anders Wallin, FFRO